Bez kategorii

Kredyt hipoteczny pod zastaw ziemi – umowa z bankiem czy prywatną firmą?

mężczyzna

Pożyczka pod zastaw gruntu często okazuje się być procedurą bardziej skomplikowaną niż zaciąganie kredytów hipotecznych na dom, mieszkanie czy pojazd. Wartość działki wykorzystywanej w celach rolniczych jest bowiem uzależniona od różnorodnych czynników gospodarczych i ekonomicznych. Te z kolei są zmienne, zatem decyzja banku o przyznaniu środków z zastawu gruntu nie zawsze jest pozytywna.

Nie da się ukryć, że instytucje bankowe patrzą surowo na tego typu wnioski i nie postrzegają raczej gospodarstw rolnych jako pewnego źródła zabezpieczenia. W związku z tym rolnicy nie mogą być do końca pewni, że otrzymają oczekiwaną sumę.

Korzystną alternatywą dla hipoteki bankowej są jednak oferty prywatnych firm pożyczkowych, gdyż zapewniają one duże udogodnienia względem tego, co proponują banki. Jakie różnice zachodzą między transakcją zaciągania pożyczki u prywatnych inwestorów a umową zawieraną w instytucjach bankowych?

Hipoteka pod zastaw działki rolnej – dopełnianie formalności

Trzeba to powiedzieć już na samym początku – nie każdy bank ma w swojej ofercie możliwość udzielenia kredytu czy pożyczki hipotecznej pod zastaw gruntu rolnego, a jeśli już takowy się trafi, wymaga on od potencjalnego dłużnika precyzyjnego poświadczenia swoich dochodów, co z kolei wiąże się z zawiłą papierologią oraz koniecznością zgromadzenia szeregu dokumentów.

Bank ma obowiązek dokładnie zweryfikować zdolność kredytową klienta i nie może pozwolić sobie na ryzyko, dlatego przyszły pożyczkobiorca chcący zaciągnąć kredyt hipoteczny pod zastaw działki rolnej musi przygotować się na wiele formalności, które mogą znacznie spowolnić cały proces.

U prywatnego pożyczkodawcy sprawa wygląda dużo prościej. Dokumentacja sprowadza się przede wszystkim do aktu notarialnego poświadczającego własność działki, wypisu z rejestru gruntów, numeru księgi wieczystej oraz zaświadczenia z gminy na temat zabudowy terenu. W wypisie zawarte są dane na temat klasy gruntu oraz jej przeznaczenia rolniczego i to już jest podstawa dla firmy do stworzenia wyceny, objęcia nad działką hipoteki oraz przyznania środków.

Weryfikacja historii kredytowej pożyczkobiorcy – warunki przyznawania pożyczki

Podstawową czynnością, jaką wykonuje bank wobec osoby ubiegającej się o kredyt jest sprawdzenie jej historii kredytowej oraz ewentualnych bieżących zobowiązań. Z jednej strony instytucja jest nieprzychylna udzielaniu pożyczki klientom zadłużonym, z drugiej ma ograniczone zaufanie do tych z nich, którzy nie mają żadnej odnotowanej historii kredytowej.

Wynika to z faktu, iż banki chcą mieć możliwość oceny, jak do tej pory klient radził sobie z poprzednimi zobowiązaniami i czy można już uznać go za sprawdzonego płatnika, który będzie terminowo wywiązywał się ze spłaty. W przypadku kredytu hipotecznego pod zastaw gospodarstwa rolnego sprawa jest jednak o tyle bardziej złożona, że, w zależności od sytuacji na rynku, ziemia może przynosić różnej wysokości dochody – mniejsze lub większe.

Prywatne firmy pożyczkowe są pod tym względem o wiele przychylniejsze. Pożyczkodawcy nie weryfikują zdolności kredytowej klienta. Nie sprawdzają jego historii w BIK ani Biurze Informacji Gospodarczej, ERIF czy KRD. Inwestorowi wystarczy sama nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby dłużnik przestał być wypłacalny.

Określanie zdolności kredytowej – banki a prywatne firmy pożyczkowe

Jak już było wspomniane, banki są niezwykle skrupulatne w weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego dłużnika. Instytucja zwraca uwagę zarówno na powierzchnię gruntu, jak i dochody, jakie przynosi gospodarstwo. Wymaga również stosownych zaświadczeń o niezaleganiu ze spłatą podatku rolnego i składkami ubezpieczeniowymi. W przypadku niektórych banków konieczne mogą być również dokumenty określające poziom finansowy produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa, dzięki czemu można będzie ustalić wypracowywany przez rolnika obrót towarów. Oczywiście, duże znaczenie mają także bieżące wydatki oraz wszelkie inne zobowiązania pieniężne.

Wszystkie te czynniki decydują o wysokości pożyczki, jaką rolnik mógłby otrzymać, dlatego nawet, jeśli bank spojrzy przychylnie na wniosek, jego propozycja może nie być dla klienta satysfakcjonująca. W prywatnej firmie decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego pod zastaw ziemi podejmowana jest jeszcze tego samego dnia, a dalsze procedury przebiegają równie szybko. Pożyczkodawcy nie wymagają żadnych przedpłat ani dodatkowych dokumentów, a wysokość sumy ustalana jest na podstawie wartości i powierzchni gruntu, nie zaś dochodów rolnika czy jego zdolności kredytowej.

Oferty prywatnych pożyczkodawców dobierane są w taki sposób, aby klient miał możliwość uzyskać oczekiwaną kwotę bez zbędnych formalności, które utrudniają finalizację transakcji i spowalniają całą procedurę. Dzięki przejrzystym warunkom i jasno sprecyzowanym zasadom, uzyskanie zadowalającej sumy w firmie pożyczkowej nie stanowi żadnego problemu dla rolnika, który dysponuje ziemią mogącą stać się zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.