Bez kategorii

Grunty rolne pod zastaw – co warto wiedzieć przed zaciągnięciem pożyczki?

Zastaw działki rolnej w prywatnej firmie pożyczkowej to o wiele korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu z ofertami banków. Klienci udają się do placówek pozabankowych przede wszystkim ze względu na mniejszą ilość formalności oraz niższe wymagania w kwestii uzyskania upragnionej kwoty. Dla wielu pożyczkobiorców ogromnym ułatwieniem jest także brak weryfikacji historii kredytowej w BIK-u.

Proste warunki umowy i krótki czas finalizacji transakcji to dwie główne zalety zaciągania pożyczek u prywatnych firm. Niemniej, rolnik decydujący się na wypełnienie wniosku zobowiązany jest również przedłożyć komplet niezbędnych dokumentów dotyczących gruntu, który ma trafić pod zastaw. Poza tym ulegną zmianie dane w księdze wieczystej nieruchomości, co jest oczywiste z racji charakteru udzielanej pożyczki. Jakie kroki musi zatem podjąć przedsiębiorca ubiegający się o kredyt pod zastaw działki rolnej?

Hipoteka pod zastaw gruntu rolnego – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Większość pozabankowych firm pożyczkowych nie ocenia zdolności kredytowej klienta ani tym bardziej nie wnika w cel inwestycji. Pożyczkodawcę interesuje przede wszystkim sama nieruchomość mająca trafić pod zastaw, dlatego klient starający się o uzyskanie pożyczki musi przedtem dopełnić określonych formalności.

Konieczne będzie dostarczenie aktu notarialnego własności działki wraz z numerem księgi wieczystej oraz wypisem z rejestru gruntów. Oprócz tego klient powinien posiadać zaświadczenie z gminy zawierające dane o warunkach zabudowy gruntu rolnego pod zastaw. W przypadku niektórych firm obowiązkowe może okazać się również złożenie wyrysu, czyli mapki geodezyjnej. Jako dodatkowy załącznik warto również przygotować zdjęcia działki. Fotografie powinny być w jak najwyższej jakości oraz dobrane w taki sposób, aby całościowo przedstawiały dany teren.

Poza tym istotne jest zabezpieczenie wierzytelności w formie wpisu do działu IV księgi wieczystej dotyczącego obciążenia hipotecznego. Dla firmy stanowi to gwarancję zwrotu należności w sytuacji, gdyby pożyczkobiorca przestał być wypłacalny. Hipoteka w księdze wieczystej będzie więc figurować przez cały okres spłaty i zniknie dopiero wtedy, gdy całość zobowiązania zostanie spłacona.

Wysokość pożyczki – na jakie sumy można liczyć u prywatnego pożyczkodawcy?

Pozabankowe firmy pożyczkowe z reguły są gotowe wypłacić do 60% wartości nieruchomości lub więcej w zależności od polityki danej firmy. Maksymalna kwota może sięgać nawet 10 milionów złotych, jednak dokładna suma zależy od kilku czynników.

Firmy sprawdzają dostarczony przez klienta wypis z rejestru gruntów, w którym widnieją dane między innymi o klasie gruntu rolnego oraz przeznaczenia działki mającej trafić na zastaw. Na tej podstawie określają dokładną wysokość pożyczki oraz warunków spłaty.

W przypadku gruntów wypłacana należność liczona jest od jednego hektara. Zazwyczaj firmy udzielają pożyczki rolnikom w wysokości nie większej niż 50 000 złotych za hektar. Dokładna wycena zależy od tego, jaką klasę posiada ziemia. Oczywiście im wyższa, tym atrakcyjniejsza będzie oferta firmy.

Zastaw gruntów rolnych – jakiego typu nieruchomości brane są pod uwagę?

Hipoteka może obejmować każdego rodzaju teren rolny przeznaczony pod uprawę bądź hodowlę. Mogą to być grunty orne i rolne zabudowane, a także sady oraz łąki i pastwiska trwałe. Co szczególnie istotne, w przypadku działki rolnej pod zastaw hipoteka obejmuje nieruchomość wyłącznie w rozumieniu ziemi.

Zabezpieczenie nie dotyczy więc budynków gospodarczych i mieszkalnych, co zostanie odnotowane we wpisie do działu IV księgi wieczystej pod terminem hipoteka umowna. Umowy zawierane w pozabankowych firmach pożyczkowych nie ograniczają prawa własności klientów i pozwalają dalej swobodnie zarządzać nieruchomościami.

Pożyczki pod zastaw udzielane przez prywatne firmy dają pełną swobodę, jeśli chodzi o cel inwestycji. Rolnik, który uzyskał środki z zastawu gruntu może je przeznaczyć zarówno na rozwój gospodarstwa, jak i prywatne zobowiązania, takie jak zakup mebli do domu czy kupno mieszkania. Pożyczkobiorca może więc od początku zaplanować swoją inwestycję, a objęcie hipoteki nad ziemią niczego w praktyce nie zmienia i stanowi jedynie zabezpieczenie dla samego pożyczkodawcy.

Pod zastaw logo

Marcin Adler Business & Finance

ul. Żółwia 22 lok 73, 01-927 Warszawa
(Obsługujemy klientów z całej Polski)
NIP: 586-21-82-875, REGON: 145939466

+48 530 127 700
hipotecznebezbik@gmail.com