1.Mieszkanie
-nr księgi wieczystej lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku braku księgi)
-akt notarialny nabycia lub przydział lokalu
-zaświadczenie ze spółdzielni o stanie czynszowym
-zaświadczenie z biura meldunkowego o ilości osób zameldowanych
-zdjęcia bloku oraz każdego z pomieszczeń w mieszkaniu
-imię, nazwisko, numer telefonu

2.Dom
-nr księgi wieczystej
-akt notarialny nabycia
-wypis i wyrys z rejestru gruntów
-zaświadczenie z biura meldunkowego o ilości osób zameldowanych
-zdjęcia działki, bryły domu oraz każdego z pomieszczeń
-imię, nazwisko, numer telefonu

3.Działki
-nr księgi wieczystej
-akt notarialny nabycia
-wypis i wyrys z rejestru gruntów
-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(w przypadku działki rolnej jest nie potrzebny)
-imię, nazwisko, numer telefonu


Skany dokumentów należy wysłać pod adres e-mail podany na stronie